Άρης Δαβαράκης

Arhs Dabarakhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Στίχοι των τραγούδιών δίσκους

Στίχοι
Александрия
Alexandria
Прогулка
The walk
Сияющее солнце
Sunlight
Отойдите все в сторону
Everybody step aside
Успокойся
Calm down
Друзья и знакомые
Friends and acquaintances
Я хочу тебя как сумасшедший
I want you like crazy
Поделиться: