Νίκος Βρεττός

Nikos Brettos

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Στίχοι των τραγούδιών δίσκους

Στίχοι
Любовь наша
Our love
Я бы хотела, чтобы ты был (Любовь моя)
I would have liked you to be (My love)
Поделиться: