Σάννυ Μπαλτζή

Sunny Mpaltzh

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Στίχοι των τραγούδιών δίσκους

Στίχοι
Для тех, кто меня предал
For those who betrayed me
Вторые ключи
Second keys
Финальные титры
End сredits
Странный праздник
Strange celebration
До встречи
See you
Последняя сигарета
Last cigarette
Старое мое пальто
My old coat
Формальные связи
Formal contacts
Поделиться: