Μιχάλης Βιολάρης

Mixalhs Biolarhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία
Σημείωση
https://www.facebook.com/mviolaris


Τραγούδια
Белые корабли
White ships
Говори со мной о весне
Speak to me about the spring
Китиру никогда мы не найдем
We will never find Kythira
Деньги
Money
Дельфинодевушка
Dolfin-girl
Поделиться:
1