Πρόσφατες καταχωρήσεις

Το θαλασσινό τριφύλλι, 1972

τραγούδια με μεταφράσεις
Πληροφορίες για το δίσκο
Τραγούδια με μεταφράσεις
Поделиться: