Άντζελα Ορφανού

Antzela Orfanou

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Наргиле мой, почему ты гаснешь
Argile moy, why do you die out
Медленно угасаешь одна
You are fading away alone
Женщина Одиссей
Lady Odysseus
Зейбекико
Zeibekiko
Я горю, я горю
I'm burning, I'm burning
Одна мать вздыхает
Some mother is sighing
Египтянка
Egyptian girl
Вот почему я скитаюсь
That's why I wander
Моряк (Один корабль из Пирея)
Sailor (A ship from Pireas)
Жалобные слова
Grievance words
Пол
The floor
Ты впадаешь в ошибки
You are falling into errors
Я вижу тебя в своем бокале
I see you in my glass
Кофеёк
Coffee
Годы ласточки
Years swallows

Στίχοι
Женщина Одиссей
Lady Odysseus
Поделиться: