Μπάμπης Στόκας

Mpamphs Stokas

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Для моего блага
For my own good
Комок радость моя
A knot is my joy
У меня есть кафе
I have a coffee-house
Вся моя жизнь
My whole life
Пришел я и сегодня вечером к ступеням твоим
I came to your stairs tonight as well
Ты будешь все еще любить меня
Will you still love me
Я горю и медленно таю
I am burning and slowly melting
Я горю, я горю
I'm burning, I'm burning
Говорят обо мне
They tell about me
Далеко от меня уйди
Go far away from me
Жизнь на улицах
A life on the roads
Надену я шелка
I will wear silks
Юг
South
Все воскресения мира
All the Sundays of the world
Когда ты у меня есть
When I have you
Жалобные слова
Grievance words
Возьми мой след
Come upon my tracks
Пять мангасов в Пирее
Five dudes in Piraeus
Принцесса
Princess
Я люблю тебя все еще
I still love you
Полярная звезда
North Star
Ты забрала все и ушла
You have taken everything and have gone
Целуй меня
Kiss me

Μουσική
Говорят обо мне
They tell about me

Στίχοι
Бесконечные путешествия (Элена, как ты живешь?)
Unending journeys (Elena, how are you?)
Поделиться: