Παύλος Παυλίδης

Paulos Paulidhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία
Τραγούδια
Оставь меня здесь
Leave me here
Ты не существуешь
You don't exist
Шаровая молния
Ball lightning

Μουσική
Оставь меня здесь
Leave me here
Атлантида
Atlantis
Ты не существуешь
You don't exist
Шаровая молния
Ball lightning
Теперь я начинаю вспоминать
Now I start recalling
Бумажное небо
Paper sky

Στίχοι
Оставь меня здесь
Leave me here
Атлантида
Atlantis
Ты не существуешь
You don't exist
Шаровая молния
Ball lightning
Только это
Only this
Возьми меня с собой
Take me with you
Ты должна прийти
You have to come
Тишина
Silence
На обрыве
On the precipice
Теперь я начинаю вспоминать
Now I start recalling
Бумажное небо
Paper sky
Поделиться: