Πρόσφατες καταχωρήσεις

Ξεσσαλονίκη, 1993

τραγούδια με μεταφράσεις
Πληροφορίες για το δίσκο
Τραγούδια με μεταφράσεις
Поделиться: