Είναι εντάξει μαζί μου

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Είναι εντάξει μαζί μου

Γυρνάει στο σπίτι κι όλο κλαίει
και κανένας δεν ξέρει τι τον καίει
κι όλοι οι φωστήρες και γενναίοι
ψάχνουν το μυστικό

ο κόσμος λέει, λέει, λέει
πως εκείνη για όλα φταίει, φταίει
που μένει μόνος και ξυπνάει
με τον ίδιο καημό


Μα είναι εντάξει μαζί μου
του δίνω την ψυχή μου
τις καλύτερες μέρες του
ζει μ’ αυτές τις πληγές

ναι, είναι εντάξει μαζί μου
μαθαίνει απ τη ζωή μου
και για μένα αλλάζει
πρόσωπα κι εποχές


Μ’ αυτό τον πόνο δυναμώνει
στο πλευρό μου διψάει και μεγαλώνει
κι αυτό που τόσο τον πληγώνει
είναι το γιατρικό

ο κόσμος λέει, λέει, λέει
πως εκείνη για όλα φταίει, φταίει
μα εγώ τον θέλω έτσι όπως είναι
και τον κόσμο ξεχνώ
Ему нормально со мной
Исполнитель:
Элени Тсалигопулу

Возвращается домой и все плачет
И никто не знает, что его обжигает
И все светила и смельчаки
Ищут секрет

Народ говорит, говорит, говорит
Что она во всем виновата, виновата
В том, что он живет один и просыпается
С той же печалью


Но ему нормально со мной
Я даю ему душу мою,
Лучшие дни его
Он проживает с этими ранами

Да, ему нормально со мной
Он учится от жизни моей
И для меня меняет
Лица и времена


Но от этой боли он становится сильнее,
Рядом со мной он жаждет и растет
И то, что так его ранит,
Является лекарством

Люди говорят, говорят, говорят
Что она во всем виновата, виновата
Но мне он нужен таким, как есть,
И о людях я забываюΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
He is ok with me

He comes back and cries all the time
And nobody knows, what burns him
And all the luminaries and braves
Looking for the secret

People say, say, say
That she is to blame for everything
That he lives alone and wakes up
With the same anguish


But he is ok with me
I give him my soul,
His best days
He lives with the wounds

Yes, he is ok with me
He learns from my life
And for me he changes
Faces and seasons


But from the pain he becomes stronger
Be my side he thirsts and grows up
And this, what injures him so
Is the cure

People say, say, say
That she is to blame for everything
But I want him as he is
And I forget about the peopleΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Ελένη Τσαλιγοπούλου
Элени Тсалигопулу
Elenh Tsaligopoyloy

Поделиться: