Ελένη Τσαλιγοπούλου

Elenh Tsaligopoyloy

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Τραγούδια
Берега, вечера
Seashores, sunsets
Если я откажусь от тебя, любовь моя
If I deny you, my love
Удивляюсь
I wonder
Медленно угасаешь одна
You are fading away alone
Я не хочу больше, чтобы ты снова пришел
I don't want anymore you to come again
Не знаю, как сильно я тебя люблю
I don't know how much I love you
Ему нормально со мной
He is ok with me
Звезда падает, падает
A star is falling, falling
У меня есть кафе
I have a coffee-house
Море широкое
Wide sea
Я горю и медленно таю
I am burning and slowly melting
Я горю, я горю
I'm burning, I'm burning
Парусничек мой Святой Никола
My little sailboat Saint Nicolas
Немного крошек любви
Few crumbs of love
Пончики с медом
Lokma with honey
Далеко от меня уйди
Go far away from me
До того, как достигнем неба
Until we find heaven
Не спрашивай небо
Don't ask the sky
Египтянка
Egyptian girl
Мраморный царь
Marble King
Пойдем на прогулку (Бахче Чифлик, Хаджи Бахче)
Let's go for a walk (Baxe Tsifliki, Hatji Bahche)
Возьми мой след
Come upon my tracks
Я люблю тебя, потому что ты красивая
I love you because you are beautiful
Я смотрела тебе в глаза
I was looking in your eyes
В бузукья ангелов
In bouzoukia of angels
Хмурое воскресенье
Cloudy Sunday
Сокровище
Treasure
Моя проблема - это ты
My problem is you
Принесите мне мандолину
Bring me a mandolin
Подул северо-западный ветер
The northwest wind blew
Тысячи безмолвий
Thousands of silences
Поделиться: