Είναι εντάξει μαζί μου

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Είναι εντάξει μαζί μου

Γυρνάει στο σπίτι κι όλο κλαίει
και κανένας δεν ξέρει τι τον καίει
κι όλοι οι φωστήρες και γενναίοι
ψάχνουν το μυστικό

ο κόσμος λέει, λέει, λέει
πως εκείνη για όλα φταίει, φταίει
που μένει μόνος και ξυπνάει
με τον ίδιο καημό


Μα είναι εντάξει μαζί μου
του δίνω την ψυχή μου
τις καλύτερες μέρες του
ζει μ’ αυτές τις πληγές

ναι, είναι εντάξει μαζί μου
μαθαίνει απ τη ζωή μου
και για μένα αλλάζει
πρόσωπα κι εποχές


Μ’ αυτό τον πόνο δυναμώνει
στο πλευρό μου διψάει και μεγαλώνει
κι αυτό που τόσο τον πληγώνει
είναι το γιατρικό

ο κόσμος λέει, λέει, λέει
πως εκείνη για όλα φταίει, φταίει
μα εγώ τον θέλω έτσι όπως είναι
και τον κόσμο ξεχνώ
He is ok with me

He comes back and cries all the time
And nobody knows, what burns him
And all the luminaries and braves
Looking for the secret

People say, say, say
That she is to blame for everything
That he lives alone and wakes up
With the same anguish


But he is ok with me
I give him my soul,
His best days
He lives with the wounds

Yes, he is ok with me
He learns from my life
And for me he changes
Faces and seasons


But from the pain he becomes stronger
Be my side he thirsts and grows up
And this, what injures him so
Is the cure

People say, say, say
That she is to blame for everything
But I want him as he is
And I forget about the peopleTranslated by Marina Boronina
Ему нормально со мной
Исполнитель:
Элени Тсалигопулу

Возвращается домой и все плачет
И никто не знает, что его обжигает
И все светила и смельчаки
Ищут секрет

Народ говорит, говорит, говорит
Что она во всем виновата, виновата
В том, что он живет один и просыпается
С той же печалью


Но ему нормально со мной
Я даю ему душу мою,
Лучшие дни его
Он проживает с этими ранами

Да, ему нормально со мной
Он учится от жизни моей
И для меня меняет
Лица и времена


Но от этой боли он становится сильнее,
Рядом со мной он жаждет и растет
И то, что так его ранит,
Является лекарством

Люди говорят, говорят, говорят
Что она во всем виновата, виновата
Но мне он нужен таким, как есть,
И о людях я забываюTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Ελένη Τσαλιγοπούλου
Элени Тсалигопулу
Elenh Tsaligopoyloy

Поделиться: