Φύγε φύγε

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Φύγε φύγε
Εκτελεστής:
Στράτος Διονυσίου

Θέλεις να μ' αφήσεις
κι άλλον ν' αγαπήσεις,
φύγε, φύγε, φύγε.


Έχω συνηθίσει
να με τρώει η θλίψη
κι αν σ' αγάπησα, ξεγελάστηκα
και τη μοίρα μου καταράστηκα,
καταράστηκα,
φύγε, φύγε, φύγε, φύγε.


Πάρε την καρδιά σου
και για πάντα γεια σου,
γεια σου, γεια σου, γεια σου.


Στο βαρύ μου πόνο
άφησέ με μόνο,
μόνο, μόνο, μόνο.
Уходи уходи
Исполнитель:
Стратос Дионисиу

Ты хочешь меня оставить
И другого полюбила,
Уходи, уходи, уходи.


Я привык,
Что меня грызет печаль.
Даже если я тебя полюбил, я обманулся,
И судьбу свою проклял,
Проклял,
Уходи, уходи, уходи.


Возьми сердце свое
И навсегда "пока",
Пока, пока пока.


В глубокой моей боли
Оставь меня одного,
Одного, одного, одного.Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Go away go away

You want to leave me
and you fell in love with another
go away, go away, go away


I got used
that sorrow eats me.
Even if loved you, I was mistaken
and I cursed my destiny,
I cursed,
go away, go away, go away,


Take your heart
and forever "bye",
bye, bye, bye.


In my deep pain
leave me alone,
Alone, alone, alone.Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Στράτος Διονυσίου
Стратос Дионисиу
Stratos Dionysioy

Поделиться: