Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω
Εκτελεστής:
Πάολα Φωκά

Δε θέλω να επιστρέψεις
κι άλλες χαρές να μου κλέψεις
πλήρωσα τα σφάλματά σου όμως έμαθα
Ξέχασε το όνομά μου
σβήσε τα τηλέφωνά μου
δε θέλω άλλες συγνώμες
κι άλλα ψέμματα


Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω
κι αν υπάρχεις πια να μην ξέρω
ξέχνα με ζω για μένανε
Να μ' αφήσεις γιατί κοντά σου
τη ζωή μου μες στη φωτιά σου
έλιωσες όμως τέλειωσες


Δε θέλω άλλο να κλάψω
ούτε εσένα να αλλάξω
ζήσε με τις ενοχές σου
και τα λάθη σου
Πέρασα δύσκολα βράδια
απ' την καρδιά σου την άδεια
είναι πληγή που δεν κλείνει η αγάπη σου
Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое
Исполнитель:
Паола Фока

Не хочу, чтобы ты вернулся
И украл у меня другие радости
Я заплатила за твои ошибки, но я научилась
Забудь мое имя
Сотри мои телефоны
Не хочу других извинений
И другой лжи


Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое
И если ты существуешь - чтобы я больше не знала
Забудь меня, я живу для себя
Оставь меня, потому что рядом с тобой
Жизнь мою в твоем огне
Ты расплавил, но ты закончился


Я не хочу больше плакать
Ни тебя изменять
Живи со своим чувством вины
И со своими ошибками
Я пережила трудные вечера,
От твоего сердца пустого
Есть рана, которую не закрывает твоя любовь.Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
I want you to leave me alone
Performer:
Paola Foka

I don't want you to come back
And to steal from me other joys
I've payed your mistakes, but I've learnt
Forget my name
Delete my telephones
I don't want another sorrys
And another lies


I want you to leave me alone
And me not to know anymore if you exist
Forget me, I live for myself
Leave me, because close to you
My life in your fire
You melted (my life), but you are finished


I don't want to cry anymore
Neither to change you
Live with your remorses
And your mistakes
I went through hard evenings
From your empty heart
There's a wound, which your love doesn't closeΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Πάολα Φωκά
Паола Фока
Paola Fwka

Поделиться: