Ήρωες

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Ήρωες
Εκτελεστής:
Μαρία Δημητριάδη

Ήρωες, άπαρτα βουνά.
Ήρωες, με δώδεκα ζωές,
κάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα,
ήρωες μες στα χαλάσματα.


Αίματα, κόκκινο νερό,
αίματα, ποτάμι βουερό,
πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο
και φωτιά στο Γοργοπόταμο.


Εμπρός αδέρφια εμπρός
κι είναι μαζί μας ο λαός
στα πιο μεγάλα μας τα κατορθώματα
μες στις πέτρες και στα χώματα

Θάνατος, μαύρος αδερφός
Θάνατος, θα γίνω αθάνατος,
πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο
και φωτιά στο Γοργοπόταμο.


Αέρας στις κορφές
μαύρο φεγγάρι στις καρδιές
έλα και πάρε μόνος σου τη λευτεριά
με τραγούδια, όπλα και σπαθιά.
Герои
Исполнитель:
Мария Димитриади

Герои, неприступные горы.
Герои, с двенадцатью жизнями,
Замки Олимпа и Парнаса призраки,
Герои средь развалин.


Кровь, красная вода,
Кровь, река гулкая,
Огонь по Аламане и пламя в Горгопотамосе,
И пламя в Горгопотамосе.


Вперёд, братья, вперёд
И вместе с нами народ
В самых великих наших подвигах,
На камнях и на земле

Смерть, мрачный брат
Смерть, я стану бессмертным,
Огонь по Аламане и пламя в Горгопотамосе,
И пламя в Горгопотамосе.


Ветер на вершинах,
Чёрная луна в сердцах,
Вперёд и добудь сам свободу
Песнями, ружьями и саблями!Автор перевода: Марина Боронина
Heroes
Performer:
Maria Dimitriadi

Heroes, impregnable mountains
Heroes with twelve lives
Castles of Olympus and ghosts of Parnassos
Heroes among ruins


Blood, red water
Blood, roaring river
Fire in Alamana and flame in Gorgopotamos
And flame in Gorgopotamos


Forward, brothers, forward
And the people are with us
In our greatest exploits
In the stones and in the earth

Death, black brother
Death, I will become immortal
Fire in Alamana and flame in Gorgopotamos
And flame in Gorgopotamos


Wind in the peaks
Black moon in the hearts
Come and take yourself the freedom
With songs, weapons and swordАвтор перевода: Марина Боронина
Примечания
В песне упоминается битва при Аламане 1821 года, и взрыв моста при Горгопотамосе в 1942.
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Μαρία Δημητριάδη
Мария Димитриади
Maria Dhmhtriadh

Поделиться:
1