Σαράντα παλικάρια

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Σαράντα παλικάρια
Στίχοι:
Μουσική:

Σαράντα παλικάρια από τη Λιβαδειά
Φεύγουν αρματωμένα και πάνε για- και πάνε για κλεψιά.

Στο δρόμο που πηγαίναν γέροντα- βρε γέροντα απαντούν.

Γεια σου χαρά σου γέρο

Καλώς τα- καλώς τα τα παιδιά.

Που πάτε παλικάρια, που πάτε βρε, που πάτε ρε παιδιά

Πάμε για να πατήσουμε, την Τροπο- βρε τη Τροπολιτσά.

Έλα μαζί μας γέρο ρε για την ο- ρε για την ορμηνειά.

Δεν ημπορώ παιδιά μου γιατί είμαι γε- γιατί είμαι γέροντας.
Сорок молодцев
Слова:
Музыка:

Сорок молодцев из Ливадьи
Уходят вооруженные и идут на кражу

На дороге, по которой идут, старика встречают

Здравия тебе, радости тебе, старче

Здравствуйте, здравствуйте, ребята

Куда идете, молодцы, куда идете, куда идете, ребята

Мы идем, чтобы смять Тропо-, Трополитсу

Пойдем с нами, старче, для совета

Не могу, дети мои, потому что я, потому что я старикАвтор перевода: Марина Боронина
Примечания
Вре, ре - непереводимые слова, что-то вроде ну, эй, значит, типа, мол и т.п.

Народная песня, которая появилась примерно в 1860-70 годах. Имеет несколько вариантов исполнения, но исходный вариант имеет следуюдий сюжет - 40 молодцев отправились на дело им нужен был проводник. Они нашли старика, предложив пойти с ними, но тот отказался, ссылаясь на возраст. Старик предложил им взять с собой своего сына, которые знает все тропинки и обладает всякими хорошими качествами.
В другом типе вариантов старик советует быть осторожными с женщинами и вином. Паликарья пренебрегают советом, их захватывают в плен, а старик выручает.
Варианты городов бывают разными - Касторья, Вургарья, Арменья, Морья, Кало Хорье и тп.
Несмотря на то, что в песне нет указаний ни на время, ни на восстание, ни на турков, часто ее ассоциируют с восстанием греков против Османской империи, а факт осады Триполицы этому очень помогает.
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Στέλιος Καζαντζίδης
Стелиос Казандзидис
Stelios Kazantzidhs

Поделиться:
7