Να της πεις

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Να της πεις

Σε φώναξα σαν φίλο
στη μάχη αυτή που δίνω
για να την βγάλω απ’ την καρδιά

Πες της λοιπόν να νιώσει
πως έχουμε τελειώσει,
να μη ρωτάει για μένα πια


Μη κάνει όνειρα,
δε θέλω τίποτα μαζί της να με δένει
Ζει μες στα λάθη της
κι είναι η αγάπη της υπόθεση χαμένη


Να της πεις
πως τέλειωσε για μένα
Μ’ αυτό κι αν είναι ψέμα
το ξέρουμε κι οι δυο

Να της πεις
αυτά που δεν πιστεύεις
Αφού κι εσύ το ξέρεις
πεθαίνω να τη δω


Σε φώναξα σαν φίλο
θέματα μην αφήνω
απ’ τη ζωή μας ανοιχτά.

Και να της πεις να πάψει
για μένα να την νοιάζει,
γιατί ανέχτηκα αρκετά


Έφτασα να μιλάω με τη σκιά της
και να `χει η ζωή μου τ’ όνομά της
Έφτασα να μιλάω με τη σκιά της
και να `μαι ένα τίποτα μακριά της
Скажи ей

Я тебя позвал как друг
На битву эту, что я даю
Чтобы ее вынуть из сердца

Скажи ей, ну, пусть почувствует
Что мы расстались
Пусть не спрашивает обо мне больше


Пусть не мечтает
Я не хочу ничего, что бы нас с ней связывало
Она живет в ошибках своих
И любовь ее - проигранное дело


Скажи ей, что
Что покончено со мной
Но если это и ложь,
Мы это знаем оба

Скажи ей
То, во что не веришь
Раз и ты это знаешь
Я умираю, хочу ее увидеть


Я тебя позвал как друг
Тем не оставляю
Из жизни нашей открытых

И скажи ей, пусть перестанет
Обо мне волноваться
Потому что перенес достаточно


Я дошел до того, что говорю с ее тенью
И что у жизни моей ее имя
Я дошел до того, что говорю с ее тенью
И я - ничто вдалеке от нее.Автор перевода: Марина Боронина
Tell her

I've called you like friend
In the battle, which I give
To put her out of the heart

Tell her, indeed, let her feel
That we have finished
Let her do not ask about me anymore


Let her not to make dreams
I don't want anything to tie me with her
She lives in her mistakes
And her love is lost affair


Tell her,
That it's finished with me
But even if it is lie
We both know it

Tell her
That, which you do not beileive in
As you know it too
I die of need to see her


I've called you like friend
I don't leave opened topics
From our life

And tell her to stop
To care about me
Because I have endured enough


I ended up speaking with her shadow
And my life having her name
I ended up speaking with her shadow
And being nothing far away from herАвтор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Κωνσταντίνος Αργυρός
Константинос Аргирос
Kwnstantinos Argyros

Поделиться:
1
1