Σιωπή

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Σιωπή
Εκτελεστής:
Ξύλινα Σπαθιά

Παλιά φωτογραφία
στην άδεια παραλία
σιωπή.


Κοιτάζω απ’ το μπαλκόνι
το δρόμο που θολώνει
η βροχή.


Λένε πως στη χώρα που ναυάγησες
βασιλεύουν οι μάγισσες.
Βουλιάζουνε στο βυθό και σε βγάζουνε στον αφρό.


Λένε πως μας άφηνες στα κύματα
φυλαχτά και μηνύματα.
Τα βρήκανε τα παιδιά και χαθήκανε
ξαφνικά.


Η πόλη σαν καράβι
τα φώτα της ανάβει
γιορτή.


Θυμάμαι που γελούσες
να μείνω μου ζητούσες
παιδί.
Тишина
Музыка:
Xylina Spathia
Исполнитель:
Xylina Spathia

Старая фотография
На пустом берегу
Тишина


И я смотрю с балкона
На улицу, которая мутнеет
От дождя.


Говорят, что в стране, где ты потерпел кораблекрушение,
Царят волшебницы
Ныряют в глубину и достают тебя на берег.


Говорят, что ты нам оставлял в волнах
Амулеты и послания.
Их нашли дети и исчезли
Внезапно


Город, как корабль,
Огни свои зажигает
Праздник


Я помню, как ты смеялась,
Просила, чтобы я остался
РебенкомАвтор перевода: Жанна Байкова
Silence
Performer:
Xylina Spathia

Old photo
On the empty seashore
Silence


I watch from the balcony
The street, which the rain
Makes turbid


They say, that in the country, where you became shipwrecked,
The enchantresses reign
They dive in the depth and take you to the foam


They say, you have left in the waves
Amulets and messages
The children have found them and disappeared
Suddenly


The city like ship
Switches the lights
Celebration


I remember you were laughing
Asking me to stay
ChildАвтор перевода: Марина Боронина
Примечания
σε βγάζουνε στον αφρό - дословно достают из воды "в пену", но т.к. обычно пена возле берега, то буть достают на берег.
Альбомы и сборки
Песня Тишина (Σιωπή) вошла в следующие альбомы:

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Ξύλινα Σπαθιά
Xylina Spathia
Ksilina Spathia

Поделиться:
1