Πώς το τρίβουν το πιπέρι

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Πώς το τρίβουν το πιπέρι
Στίχοι:
Μουσική:
Εκτελεστής:
Δόμνα Σαμίου

Πώς το τρί βλάχα μου
πώς το τρίβουν το πιπέρι;

Με το πόδι τους το τρίβουν
και το ψιλοκοπανίζουν.

Πώς το τρίβουν το πιπέρι
καλογριές κι οι καλογέροι;

Με τη φτέρνα τους το τρίβουν
και το ψιλοκοπανίζουν.

Πώς το τρί βλάχα μου
πώς το τρίβουν το πιπέρι;

Με το γόνα τους το τρίβουν
και το ψιλοκοπανίζουν.

Πώς το τρίβουν το πιπέρι
καλογριές κι οι καλογέροι;

Με το χέρι τους το τρίβουν
και το ψιλοκοπανίζουν.

Πώς το τρί βλάχα μου
πώς το τρίβουν το πιπέρι;

Με την γλώσσα τους το τρίβουν
και το ψιλοκοπανίζουν.

Πώς το τρίβουν το πιπέρι
καλογριές κι οι καλογέροι;

Με τη μύτη τους το τρίβουν
και το ψιλοκοπανίζουν.

Πώς το τρί τσούπρα μου
πώς το τρίβουν το πιπέρι;

Με τον κόπανο το τρίβουν
και το ψιλοκοπανίζουν.Πώς το τρί βλάχα μου καλή,
πώς το τρίβουν το πιπέρι;
Πώς το τρίβουν το πιπέρι
του διαβόλου οι καλογέροι;

Με το γό βλάχα μου μωρή,
με το γόνατο το τρίβουν.
Με το γόνατο το τρίβουν
και το ψιλοκοπανίζουν.

Άιντε για σκωθείτε παλληκάρια
με σπαθιά και με χαντζάρια.

Με τη μύ βλάχα μου μωρή,
με τη μύτη τους το τρίβουν.
Με τη μύτη τους το τρίβουν
και το ψιλοκοπανίζουν.

Άιντε για σκωθείτε παλληκάρια
με σπαθιά και με χαντζάρια.

Με την γλώ βλάχα μου μωρή,
με την γλώσσα τους το τρίβουν.
Με την γλώσσα τους το τρίβουν
και το ψιλοκοπανίζουν.

Άιντε για σκωθείτε παλληκάρια
με σπαθιά και με χαντζάρια.

Με τον κώ βλάχα μου καλή,
με τον κώλο τους το τρίβουν.
Με τον κώλο τους το τρίβουν
και το ψιλοκοπανίζουν.

Άιντε για σκωθείτε παλληκάρια
με σπαθιά και με χαντζάρια.

Με τον πού βλάχα μου καλή,
με τον πούτσο τους το τρίβουν.
Με τον πούτσο τους το τρίβουν
και το ψιλοκοπανίζουν.

Άιντε για σκωθείτε παλληκάρια
με σπαθιά και με χαντζάρια.
Как трут перец
Слова:
Музыка:
Исполнитель:
Домна Самиу

Как тру-, баба моя
Как трут перец

Ногой своей его трут
И мелко трут

Как трут перец
Монашки и монахи

Пяткой своей его трут
И мелко трут

Как тру- , баба моя
Как трут перец

Коленом своим его трут
И мелко трут

Как трут перец
Монашки и монахи

Рукой своей его трут
И мелко трут

Как тру- , баба моя
Как трут перец

Языком своим его трут
И мелко трут

Как трут перец
Монашки и монахи

Носом своим его трут
И мелко трут

Как тру-, девчонка моя
Как трут перец

Дубинкой его трут
И мелко трут
Другой вариант:


Как тру-, баба моя милая
Как трут перец
Как трут перец
Дьявола монахи

Коле-, баба моя глупая
Коленом его трут
Коленом его трут
И мелко трут

Давайте, встаньте, молодцы
С саблями и с кинжалами

Но-, баба моя глупая
Носом его трут
Носом его трут
И мелко трут

Давайте, встаньте, молодцы
С саблями и с кинжалами

Язы-, баба моя глупая
Языком его трут
Языком его трут
И мелко трут

Давайте, встаньте, молодцы
С саблями и с кинжалами

Задни-, баба моя милая
Задницей его трут
Задницей его трут
И мелко трут

Давайте, встаньте, молодцы
С саблями и с кинжалами

Хе-, баба моя милая
Хером его трут
Хером его трут
И мелко трут

Давайте, встаньте, молодцы
С саблями и с кинжаламиАвтор перевода: Марина Боронина
Примечания
Народная песня. Связана с тем, что монахи покупали перец горошком, потому что так дешевле, и истирали его в порошок самостоятельно. Перец проникал в нос, рот, глаза, дело не самое приятное, поэтому занимались им те, кто был наказан (поэтому в песне поется про монахов дьявола). А про кинжалы объяснение здесь.


В оригинале используется обращение βλάχα μου - что-то типа "деревенщина", крестянка, баба.
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Δόμνα Σαμίου
Домна Самиу
Domna Samioy

Поделиться:
5