Του κόσμου

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Του κόσμου

Του καθενός μου
του φίλου μου του κόσμου
είναι ο σταυρός δικός μου
γιατί είμαι θύμα
σ` αυτόν εδώ τον κόσμο
και μ` έχουν όλοι κτήμα


Τον κόσμο μάνα το κόσμο πήρα σβάρνα
σε μια ζωή ζητιάνα
να βρω ευθύνη και τη δικαιοσύνη
να μάθω ποιος τη δίνει


Το πρόσωπο μας
μες το μαρτύριο μας
αυτό δεν ειν` δικό μας
και στους καθρέφτες
δικές μας λεν κουβέντες
οι ψεύτες και οι κλέφτες
(Песня) Мира

Каждого моего
Моего друга-мира (крест) -
Мой крест
Потому что я жертва
Здесь в этом мире
И все меня считают имуществом


Мир, мать, мир я обошел
В жизни попрошайке
Чтобы найти ответственность и справедливость
Чтобы узнать, кто ее дает


Лицо наше
В мучении нашем
Оно не наше
И в зеркалах
Ведут наши беседы
Лжецы и ворыАвтор перевода: Марина Боронина
Of the world

(Cross) Of every my
My friend world
Is my own cross
Because I am prey
Here in this world
And everybody has me (as) property


The world, mother, the world I walked around
In life-beggar
To find responsibility and justice
To learn who gives it


Our face
In our torture
It is not our
And in the mirrors
Lead our talks
Liars and thievsАвтор перевода: Марина Боронина
Альбомы и сборки
Песня (Песня) Мира (Του κόσμου) вошла в следующие альбомы:

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dhmhtrhs Mhtropanos

Поделиться: