Του κόσμου

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Του κόσμου

Του καθενός μου
του φίλου μου του κόσμου
είναι ο σταυρός δικός μου
γιατί είμαι θύμα
σ` αυτόν εδώ τον κόσμο
και μ` έχουν όλοι κτήμα


Τον κόσμο μάνα το κόσμο πήρα σβάρνα
σε μια ζωή ζητιάνα
να βρω ευθύνη και τη δικαιοσύνη
να μάθω ποιος τη δίνει


Το πρόσωπο μας
μες το μαρτύριο μας
αυτό δεν ειν` δικό μας
και στους καθρέφτες
δικές μας λεν κουβέντες
οι ψεύτες και οι κλέφτες
Of the world

(Cross) Of every my
My friend world
Is my own cross
Because I am prey
Here in this world
And everybody has me (as) property


The world, mother, the world I walked around
In life-beggar
To find responsibility and justice
To learn who gives it


Our face
In our torture
It is not our
And in the mirrors
Lead our talks
Liars and thievsTranslated by Marina Boronina
(Песня) Мира

Каждого моего
Моего друга-мира (крест) -
Мой крест
Потому что я жертва
Здесь в этом мире
И все меня считают имуществом


Мир, мать, мир я обошел
В жизни попрошайке
Чтобы найти ответственность и справедливость
Чтобы узнать, кто ее дает


Лицо наше
В мучении нашем
Оно не наше
И в зеркалах
Ведут наши беседы
Лжецы и ворыTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Of the world (Του κόσμου) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dhmhtrhs Mhtropanos

Поделиться: