Πέτρινη καρδιά

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Πέτρινη καρδιά

Μες στο κάστρο της καρδιάς μου
σ' ένα βράδυ τρύπωσες
και με τα γλυκά σου λόγια
αχ! με μάγεψες
κι ύστερα χάθηκες


Πάρε την πέτρινη καρδιά σου
παρ'την και φύγε
πάρε τα λόγια τα φτηνά σου
και μην ξαναρθείς
Φύγε! Φύγε!


Με τον έρωτά μου παίζεις
μια γελάω μια πονώ
Είσαι λίγος και φοβάσαι
να σε αγαπώ
δε σε συγχωρώ
Каменное сердце

В крепость сердца моего
В один вечер ты проник
И сладкими словами своими
Ах! очаровал меня
А затем пропал


Забери каменное сердце своё
Возьми его и уходи
Забери слова дешёвые свои
И не возвращайся
Уходи! Уходи!


С любовью моей играешь
То смеюсь, то страдаю
Ты ничтожен и боишься
Моей любви
Я тебя не прощаюАвтор перевода: Кириак Акритов
Stone heart

The castle of my heart
One evening you have penetrated
And with your sweet words
Ah, you have enchanted me
And then you disappeared


Take your stone heart
Take it and go away
Take your cheap words
And don't come back
Go away, go away


You play with my love
At one moment I laugh, at another I ache
You are small and you are afraid
For me to love you
I don't forgive youАвтор перевода: Марина Боронина
Примечания
Стихотворная форма перевод от Виктории Аблаковой:


В крепость сердца моего
Вечером однажды ты прокрался,
Речами сладкими и колдовством
Меня заворожил и потерялся


Каменное сердце своё забери,
Забери и убирайся!
Слова дешевые назад прими
И вновь не возвращайся!
Убирайся! Убирайся!


Моей любви боишься, ею ты играешь.
Я то смеюсь, потом страдаю.
Ты ничтожен, ты это знаешь?
И ни за что тебя я не прощаю!
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Χριστίνα Παπαδοπούλου
Христина Пападопулу
Xristina Papadopoulou

Поделиться: