Πέτρινη καρδιά

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Πέτρινη καρδιά

Μες στο κάστρο της καρδιάς μου
σ' ένα βράδυ τρύπωσες
και με τα γλυκά σου λόγια
αχ! με μάγεψες
κι ύστερα χάθηκες


Πάρε την πέτρινη καρδιά σου
παρ'την και φύγε
πάρε τα λόγια τα φτηνά σου
και μην ξαναρθείς
Φύγε! Φύγε!


Με τον έρωτά μου παίζεις
μια γελάω μια πονώ
Είσαι λίγος και φοβάσαι
να σε αγαπώ
δε σε συγχωρώ
Stone heart

The castle of my heart
One evening you have penetrated
And with your sweet words
Ah, you have enchanted me
And then you disappeared


Take your stone heart
Take it and go away
Take your cheap words
And don't come back
Go away, go away


You play with my love
At one moment I laugh, at another I ache
You are small and you are afraid
For me to love you
I don't forgive youTranslated by Marina Boronina
Каменное сердце

В крепость сердца моего
В один вечер ты проник
И сладкими словами своими
Ах! очаровал меня
А затем пропал


Забери каменное сердце своё
Возьми его и уходи
Забери слова дешёвые свои
И не возвращайся
Уходи! Уходи!


С любовью моей играешь
То смеюсь, то страдаю
Ты ничтожен и боишься
Моей любви
Я тебя не прощаюTranslated by Kyriak Akritov
Look video, clip and/or listen to audio
Χριστίνα Παπαδοπούλου
Христина Пападопулу
Xristina Papadopoulou

Поделиться: