Δεν παλεύεται

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Δεν παλεύεται
Εκτελεστής:
Θέμης Αδαμαντίδης

Μαχαίρια οι στιγμές χαράζουν το κορμί μου
αγάπες και πληγές και αδέσποτες ψυχές
μα εγώ σ’ακολουθώ και δίνω την ζωή μου
τα χείλη σου να πιω να εξομολογηθώ


Δεν παλεύεται, να μην υπάρχεις πια εδώ
δεν παλεύεται, να έχω δυο μήνες να σε δω
δεν επιτρέπεται δίχως την αγάπη σου να ζω
δεν παλεύεται
δεν παλεύεται


Κομμάτια η ζωή και εγώ στην φυλακή σου
να σπάω σαν γυαλί στης τρέλας το κελί
τα όνειρα μας ποιος, ποιος έκλεψε θυμήσου
δεν πάει άλλο πια να ζω στην ερημιά.
Невыносимо
Исполнитель:
Темис Адамантидис

Ножи-моменты режут тело мое
Любови и раны и бесхозные души
Но я за тобой следую и даю жизнь свою
Губы твои выпить, чтобы исповедаться


Невыносимо то, что тебя здесь больше нет
Невыносимо то, что я два месяца тебя не видел
Не разрешается без любви твоей мне жить
Невыносимо
Невыносимо


Осколки жизнь, и я в тюрьме твоей
Бьюсь как стекло в сумасшествия камере
Мечты наши кто, кто украл, вспомни
Не выходит больше мне жить в пустынеАвтор перевода: Марина Боронина
Invincible

Knives-moments scratch my body
Loves and wounds and ownerless souls
But I follow you and I give you my life
To drink your lips to confess


Invincible for you not to exist here anymore
Invincible, two months since I've seen you
It is not allowed for me to live without your love
Invincible
Invincible


My life pieces and I am in your prison
I'm breaking like a glass in the cell of madness
Who, who has stolen our dreams, remember
It doesn't come out anymore for me to live in the desertАвтор перевода: Марина Боронина
Примечания
Δεν παλεύεται - "не победить", но обычно означает непереносимое что-то. И наоборот: παλεύεται - "сносно, пойдет".
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Θέμης Αδαμαντίδης
Темис Адамантидис
8emhs Adamantidhs

Поделиться:
4