Αγάπη μου, την άλλη φορά

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Αγάπη μου, την άλλη φορά

Μπήκαμε σε τρένα που ποτέ δε φύγανε
Πήραμε καράβια που δεν πήγαν πουθενά
Όλα μας τα όνειρα χαμένα πήγανε
Κι ο καιρός περνάει για να περνά.


Κι αν ρωτάς για ζωή
Κι αν ρωτάς για χαρά
Αγάπη μου
Την άλλη φορά.


Βλέπαμε τα φώτα που ποτέ δε φτάσαμε
όσα ονειρευτήκαμε θα γίνουν προσεχώς
Να`χαμε τα χρόνια που στο δρόμο χάσαμε
Και δε θα τα βρούμε δυστυχώς
Любовь моя, в другой раз

Мы вошли в поезда, которые никогда не уходили
Мы сели на корабли, которые не ушли никуда
Все наши мечты пошли насмарку
И время идет, чтобы пройти


И если спросишь о жизни
И если спросишь о радости
Любовь моя
В другой раз


Мы видели огни, которых никогда мы не достигли
О чем мы мечтали, сбудется скоро
Были бы у нас годы, что по дороге мы растеряли
И их не нашли, к сожалению.Автор перевода: Марина Боронина
My love, another time

We entered in trains which never left
We took ships that which didn't go anywhere
All our dreams went lost
And the time passes to pass


And if you ask about life
And if you ask about joy
My love
Another time


We saw the lights, which we have never reached
Everything we dreamed about will come true soon
I wish we had the years which we lost in the road
And we will not find them, unfortunatelyАвтор перевода: Марина Боронина
Альбомы и сборки
Песня Любовь моя, в другой раз (Αγάπη μου, την άλλη φορά) вошла в следующие альбомы:

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dhmhtrhs Mhtropanos

Поделиться:
2