Αγάπη μου, την άλλη φορά

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Αγάπη μου, την άλλη φορά

Μπήκαμε σε τρένα που ποτέ δε φύγανε
Πήραμε καράβια που δεν πήγαν πουθενά
Όλα μας τα όνειρα χαμένα πήγανε
Κι ο καιρός περνάει για να περνά.


Κι αν ρωτάς για ζωή
Κι αν ρωτάς για χαρά
Αγάπη μου
Την άλλη φορά.


Βλέπαμε τα φώτα που ποτέ δε φτάσαμε
όσα ονειρευτήκαμε θα γίνουν προσεχώς
Να`χαμε τα χρόνια που στο δρόμο χάσαμε
Και δε θα τα βρούμε δυστυχώς
My love, another time

We entered in trains which never left
We took ships that which didn't go anywhere
All our dreams went lost
And the time passes to pass


And if you ask about life
And if you ask about joy
My love
Another time


We saw the lights, which we have never reached
Everything we dreamed about will come true soon
I wish we had the years which we lost in the road
And we will not find them, unfortunatelyTranslated by Marina Boronina
Любовь моя, в другой раз

Мы вошли в поезда, которые никогда не уходили
Мы сели на корабли, которые не ушли никуда
Все наши мечты пошли насмарку
И время идет, чтобы пройти


И если спросишь о жизни
И если спросишь о радости
Любовь моя
В другой раз


Мы видели огни, которых никогда мы не достигли
О чем мы мечтали, сбудется скоро
Были бы у нас годы, что по дороге мы растеряли
И их не нашли, к сожалению.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song My love, another time (Αγάπη μου, την άλλη φορά) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dhmhtrhs Mhtropanos

Поделиться: