Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια
Εκτελεστής:
Ντέμυ

Πώς αλλάζει η εποχή
αρκεί να βρίσκεσαι εσύ
δίπλα μου,
πιάσε τα χέρια μου λοιπόν
σήκωσέ με απ το κενό
και μίλα μου.


Πώς αλλάζει η εποχή
με ένα σου φιλί
με ένα μόνο νεύμα σου,
όπως χτίζεις την ζωή
έτσι απ την αρχή
πάρε με στο ψέμα σου


Κοίτα πόσες χιλιάδες καλοκαίρια
κοιμούνται μες τα δυο σου χέρια
και ξύπνα τα όλα με ενα χάδι με ένα άγγιγμα.

Κοίτα πόσες χιλιάδες καλοκαίρια
ανοίγω με τα δυο σου χέρια
πόσες χιλιάδες σ αγαπώ
ερωτευμένα θα σου πω
πόσες χιλιάδες σ αγαπώ
ερωτευμένα θα σου πω


Πώς φωτίζονται οι σκιές
όταν ναι μου λες
με όλα σου τα βλέμματα
έτσι χτίζονται οι χαρές
πάνω στις πληγές
τώρα πια το έμαθα.
Сколько тысяч лет
Исполнитель:
Деми

Как меняется время
Достаточно, чтобы находился ты
Рядом со мной
Возьми руку мою, ну
Подними меня из бездны
И разговаривай со мной


Как меняется время
С одним твоим поцелуем
С одним лишь кивком твоим
Как ты строишь жизнь
Так с начала
Возьми меня в ложь свою


Смотри, сколько тысяч лет
Спят в твоих руках
И пробуди все лаской, прикосновением.

Смотри, сколько тысяч лет
Я открываю твоими руками
Сколько тысяч "я люблю тебя"
Влюбленно я тебе скажу
Сколько тысяч "я люблю тебя"
Влюбленно я тебе скажу


Как освещаются тени
Когда "да" ты мне говоришь
И всеми твоими взглядами
Так строятся радости
Поверх ран
Теперь я это узналаАвтор перевода: Марина Боронина
How many thousands of summers
Performer:
Demy

How time changes
It is enough for you to be
Close to me
So take my hand
Raise me from the abyss
And talk to me


How time changes
With one your kiss
With one your nod only
As you build the life
Just like that from the beginning
Take me to your lie


Look how many thousands of summers
Sleep in your two hands
And wake all of them up with a caress with a touch.

Look how many thousands of summers
I open with your two hands
How many thousands "I love you"
I will amorously tell you
How many thousands "I love you"
I will amorously tell you


How shadows are lightened up
When you tell "yes" to me
With all your looks
Just like that joys are building
Upon the wounds
Now I have already learned it.Автор перевода: Марина Боронина
Примечания
Сколько тысяч лет - не годов, а лет (от слова "лето").
Альбомы и сборки
Песня Сколько тысяч лет (Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια) вошла в следующие альбомы:

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Ντέμυ
Деми
Ntemy

Поделиться:
3
1