Του έρωτα και του θανάτου

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Του έρωτα και του θανάτου
Εκτελεστής:
Χάρις Αλεξίου

Έρωτα μέγα εραστή
και μόνε ριζοσπάστη
χτύπα ξανά την πόρτα μου
κι αν είν' κλειστή, έλα σπάστη.

Έρωτα αλαφροϊσκιωτε,
ενός μωρού το χνούδι,
σαν τον τυφώνα έλα μου
ή σαν γλυκό τραγούδι.

Έρωτα ονειρόκαμπε,
των πόθων μου αλώνι,
ψωμί γλυκό, ψωμί πικρό,
χώμα μου, ρίζα, κλώνοι.


Ο έρωτας κι ο θάνατος
είναι το ίδιο πράγμα,
και μόνος και αθάνατος
είναι το τέλειο θαύμα


Θάνατε αν με λυπηθείς,
θάνατος δεν λογιέσαι
Δεν θέλω ξεμωράματα,
ούτε ν' απολογιέσαι

Θάνατε άμα σ' έπεμψε
ο Θεός για την ψυχή μου
είν' ιερή η ώρα αυτή,
μόν' έχε την ευχή μου.
Любви и смерти
Исполнитель:
Харис Алексиу

Любовь великий любовник
И только радикал
Постучи снова в дверь мою,
И если она закрыта - давай, сломай ее

Любовь шаман,
Ребенка волосок
Как тайфун приходи ко мне
Или как нежная песня

Любовь поле чудес,
Вожделений моих гумно
Хлеб сладкий, хлеб горький
Земля моя, корень, ветви


Любовь и смерть -
Одно и то же
И одинокий и бессмертный -
Самое настоящее чудо


Смерть, если ты меня пожалееешь
Смертью не считаешься
Я не хочу ни впаданий в детство
Ни чтобы ты возражала

Смерть, если бы тебя послал
Бог по душу мою
Это святой час этот
Лишь возьми благославление моеАвтор перевода: Марина Боронина
Примечания
αλαφροΐσκιωτος - ελαφροήσκιωτος -
1) слегка затенённый;
2) обладающий способностью видеть духов
То есть любовь либо затененная, либо она умеет видеть духов, я выбрала второй варант. Шаман - немного не то, но близко.

Вообще название песни - это что-то, характерное для любви и характерное для смерти, и если для первого можно выбрать "любовный", то для второго - я не знаю. Поэтому сделала просто что-то "любви и смерти".
Альбомы и сборки
Песня Любви и смерти (Του έρωτα και του θανάτου) вошла в следующие альбомы:

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Χάρις Αλεξίου
Харис Алексиу
Xaris Aleksioy

Поделиться: