Του έρωτα και του θανάτου

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Του έρωτα και του θανάτου
Εκτελεστής:
Χάρις Αλεξίου

Έρωτα μέγα εραστή
και μόνε ριζοσπάστη
χτύπα ξανά την πόρτα μου
κι αν είν' κλειστή, έλα σπάστη.

Έρωτα αλαφροϊσκιωτε,
ενός μωρού το χνούδι,
σαν τον τυφώνα έλα μου
ή σαν γλυκό τραγούδι.

Έρωτα ονειρόκαμπε,
των πόθων μου αλώνι,
ψωμί γλυκό, ψωμί πικρό,
χώμα μου, ρίζα, κλώνοι.


Ο έρωτας κι ο θάνατος
είναι το ίδιο πράγμα,
και μόνος και αθάνατος
είναι το τέλειο θαύμα


Θάνατε αν με λυπηθείς,
θάνατος δεν λογιέσαι
Δεν θέλω ξεμωράματα,
ούτε ν' απολογιέσαι

Θάνατε άμα σ' έπεμψε
ο Θεός για την ψυχή μου
είν' ιερή η ώρα αυτή,
μόν' έχε την ευχή μου.
Любви и смерти
Исполнитель:
Харис Алексиу

Любовь великий любовник
И только радикал
Постучи снова в дверь мою,
И если она закрыта - давай, сломай ее

Любовь шаман,
Ребенка волосок
Как тайфун приходи ко мне
Или как нежная песня

Любовь поле чудес,
Вожделений моих гумно
Хлеб сладкий, хлеб горький
Земля моя, корень, ветви


Любовь и смерть -
Одно и то же
И одинокий и бессмертный -
Самое настоящее чудо


Смерть, если ты меня пожалееешь
Смертью не считаешься
Я не хочу ни впаданий в детство
Ни чтобы ты возражала

Смерть, если бы тебя послал
Бог по душу мою
Это святой час этот
Лишь возьми благославление моеTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Of love and death (Του έρωτα και του θανάτου) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Χάρις Αλεξίου
Харис Алексиу
Xaris Aleksioy

Поделиться: