Η αγάπη έρχεται στο τέλος

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Η αγάπη έρχεται στο τέλος
Εκτελεστής:
Αντώνης Ρέμος

Έρχεσαι μ' ένα γεια
φεύγεις με δυο φιλιά
πάντοτε βιαστικά
λέγοντας "δε θ' αργήσω"

Δίνουμε ραντεβού
μέσα μας και παντού
σίγουρα πιο μετά
θα σου τηλεφωνήσω

Όλο αναβολές
όλο ξεχνάω να ζήσω
μα τότε έρχεται...


Η στιγμή
για περισσότερα
περισσότερα θαύματα
αναπάντεχα
εκεί που έλεγες
θα 'μαι πάντα χαμένος
η αγάπη έρχεται στο τέλος

Για περισσότερα
περισσότερα θαύματα
ανεξήγητα
εκεί που κρύφτηκες
σε καρφώνει το βέλος
η αγάπη έρχεται στο τέλος


Λόγια που δε μου λες
μάτια που δε μου κλαις
μένουν οι ενοχές
για εκείνα τα ταξίδια

"Έκλεισε" είπα εγώ
"έκλεισε" και εσύ
ταξίδεψε η ψυχή
κι εμείς εδώ στα ίδια

Όσα έχω ονειρευτεί
τόσα έχω ακυρώσει
μα πάντα έρχεται...
Любовь подходит к концу
Исполнитель:
Антонис Ремос

Приходишь с "привет"
Уходишь с двумя поцелуями
Всегда торопливо
Говоря "я не опоздаю"

Мы назначаем встречу
Внутри нас и везде
Конечно, позже
Я тебе позвоню

Все отсрочки
Все забываю пожить
Но тогда приходит...


Момент
Для больших
Для больших чудес
Неожиданно
Там, гда ты говорила,
Я буду всегда потерян,
Любовь подходит к концу

Для больших
Для больших чудес
Необъяснимых
Там, где ты скрылась,
Тебя пронзает стрела,
Любовь подходит к концу


Слова, которые ты мне не говоришь
Глаза, которыми ты не плачешь для меня
Остаются угрызения совести
Для тех путешествий

"(Тема) закрыта" - сказал я
"(Тема) закрыта" и ты
Путешествовала душа
А мы здесь на том же

Сколько я мечтал,
Столько я отменил
Но всегда приходит...Автор перевода: Марина Боронина
The love comes to the end
Performer:
Antonis Remos

You come with "hi"
And leave with two kisses
Always in hurry
Saying "I won't be late"

We make an appointment
Inside us and everywhere
Of course later
I will call you

All the time postponements
All the time I forget to live
But then comes...


The moment
For many more
For many more miracles
Suddenly
There, where you were speaking
I will be always lost
The love comes to the end

For many more
For many more miracles
Unexplainable
There, where you hidden out
An arrow pierces you
The love comes to the end


The words you don't tell me
The eyes you don't cry to me with
Remorses remain
For those journeys

(The topic is) closed - I said
(The topic is) closed - and you
The soul took a journey
And we are here on the same

As much as I dreamt
So much I canceled
But always comes...Автор перевода: Марина Боронина
Альбомы и сборки
Песня Любовь подходит к концу (Η αγάπη έρχεται στο τέλος) вошла в следующие альбомы:

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Αντώνης Ρέμος
Антонис Ремос
Antwnhs Remos

Поделиться:
1
1