Πώς

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Πώς

Πώς περάσανε τα χρόνια
τόσα άδεια καλοκαίρια πώς
πώς περίμενα να τρέξεις
να μου σφίξεις τα δυο χέρια πώς

Πώς περάσανε τα χρόνια
άνοιξη ήτανε θυμάμαι πώς
πόσες αγκαλιές λουλούδια
έστρωνες για να κοιμάμαι πώς


Και σ' αγαπούσα ναι σ' αγαπούσα
στη μοναξιά μου σε καρτερούσα
και σ' αγαπούσα ναι σ' αγαπούσα
ζούσα μακριά σου πώς το μπορούσα


Πώς περάσανε τα χρόνια
ήσουν της ζωής μου φάρος πώς
πώς τη σκέψη σου να σβήσω
πού να το βρω τόσο θάρρος πώς

Πώς περάσανε τα χρόνια
κάποιες λέξεις που θυμάμαι πώς
πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο
σφάλμα ήτανε λυπάμαι πώς
Как

Как прошли эти годы
Такие пустые лета, как?
Как я ждал, что ты прибежишь
Меня обнять обеими руками, как?

Как прошли эти годы
Весна была, помнишь, как?
Сколько объятий, цветов
Ты стелила, чтобы я спал, как?


И я любил тебя, да, я любил тебя
В одиночестве своем я ждал тебя
И я любил тебя, да, я любил тебя
Жил далеко от тебя, как я это мог?


Как прошли эти годы
Ты был жизни моей маяк, как?
Как мысль о тебе я сотру
Где мне найти столько смелости, как?

Как прошли эти годы
Какие-то слова, что я помню, как?
Что мы направились по другой дороге
Ошибка это была, я сожалею, как?Автор перевода: Марина Боронина
How

How did the years pass
So many empty summers, how
How I was waiting for you to rush
To squeeze me in both hands, how

How did the years pass
It was sumer, do you remember, how
How many embraces, flowers
You layed for me to sleep, how


And I did love you, yes, I did love you
In my loneliness I was waiting for you
And I did love you, yes, I did love you
I was living far away from you, how could I do it


How did the years pass
You were lighthouse of my life, how
How to erase the thought about you
Where to find so much courage, how

How did the years pass
Some words, which I remember, how
How did we set off for another road
It was mistake, I'm sorry, howАвтор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Πασχάλης Αρβανιτίδης
Пасхалис Арванитидис
Pasxalhs Arbanitidhs

Поделиться:
1