Με το φεγγάρι περπατώ

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Με το φεγγάρι περπατώ
Στίχοι:
Μουσική:
Εκτελεστής:
Σαββίνα Γιαννάτου

Με το φεγγάρι περπατώ καλέ περπατώ,
με τ’ άστρι κουβεντιάζω.

Κι αμερινός μ'αρώτησε
τι έχω κι αναστενάζω
С луной я гуляю
Слова:
Музыка:
Исполнитель:
Саввина Яннату

С луной я гуляю,
Со звездой беседу веду

И утренняя звезда меня спросила
Что со мной и я вздыхаюАвтор перевода: Марина Боронина
With moon I walk
Lyrics:
Music:
Performer:
Savvina Yannatou

With moon I walk
With star I speak

And the morning star asked me
What's with me and I sighАвтор перевода: Марина Боронина
Примечания
Народная греческая песня.

καλέ - не переводится, а вводное слово по типу наших "люли-люли",
αμερινός = αυγερινός
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Σαββίνα Γιαννάτου
Саввина Яннату
Sabbina Gianatou

Поделиться:
1