Λίνα Νικολακοπούλου

Lina Nikolakopoulou

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Τραγούδια
Ангелы
Angels
Семь песен я тебе спою
I will sing you seven songs

Στίχοι
Ангелы
Angels
Артемида
Artemis
Привет
Hello
Молитвами
With blesses
Сильно, сильно
Loud, loud
Любовь-заноза
Love-thorn
Чужбина
Strange land
Бог если есть
If God exists
Зеркало
Mirror
Кружу и оружие ношу
I go round and beare armour
Лава
Lava
Колдунья
Sorceress
Со своим переносным небом
With my portative heaven
Султан Вавилона и женщина
The Sultan of Babylon and the woman
Автоответчик
The answering machine
Раковина
Shell
Пол
The floor
Никогда
Never
Кому мне сказать 'я люблю тебя'
Whom to tell the 'I love you'
Поцелуи на ночь
Goodnight kisses
Вечеринка
The party
Поделиться: