Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Layrenths Maxairitsas

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Μουσική για τα τραγούδια των δίσκων

Τραγούδια
Будь проклят(а)
Damn you
Удивляюсь
I wonder
Ах, Греция, я люблю тебя
Ah, Greece, I love you
Для моего блага
For my own good
Давай, душечка моя
Come on, my little soul
Так или иначе
In any case
Ты вспомнишь меня
You will recall me
Не спрашивай небо
Don't ask the sky
Малоазиатская песня
(Song of) Asia Minor
Юг
South
Белокожий (Цыганская песня)
White-skinned (Gypsies song)
Султан Вавилона и женщина
The Sultan of Babylon and the woman
Прекрасный город
Beautiful city
Я умираю по тебе
I am dying for you
Прежде, чем пропадет мечта наша
Before our dream get lost
Роза
Roza
Когда ты на меня смотришь
When you look at me
Пыль
Dust
На побережье тайном
On secret seashore
Ты забрала все и ушла
You have taken everything and have gone
Что сказать
What to say
У парня тоска
The guy has anguish

Μουσική
У нас были мечты большие
We had big dreams
Давай, душечка моя
Come on, my little soul
Так или иначе
In any case
Малоазиатская песня
(Song of) Asia Minor
Юг
South
Я умираю по тебе
I am dying for you
Пыль
Dust
Путешествия
Voyages

Στίχοι
Малоазиатская песня
(Song of) Asia Minor
Поделиться: