Μανώλης Λιδάκης

Manwlhs Lidakhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Если любовь - преступление
If the love is crime
Оставьте меня сегодня вечером одного
Leave me alone tonight
Я не раскаиваюсь
I don't repent
Я тебе не верю
I don't beleive you
В трещине времени
In the crack of time
Дождь
The rain
И я жду
And I am waiting
И снова здесь
And here again
Даже если глаза твои
Even if your eyes
Почувствуй меня
Feel me
Белокожий (Цыганская песня)
White-skinned (Gypsies song)
Когда видите, что я плачу
When you see me crying
Возьми мой след
Come upon my tracks
Принцесса
Princess
Ты у меня есть, тебя у меня нет
I have you, I do not have you
Поделиться: