Θάνος Μικρούτσικος

Thanos Mikroutsikos

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Τραγούδια
Любовная (В пироге)
Love song (in a canoe)
Пойдем погуляем по луне
Let's walk on the moon

Μουσική
Элени
Eleni
Любовная (В пироге)
Love song (in a canoe)
Помнишь(Разыщи в мечте нашей)
Remember (Find in our dream)
Луна-парк
Luna park
Одна старая фотография
An old photograph
Автоответчик
The answering machine
Всегда смеющиеся
Always laughing
Роза
Roza
Как бродячий цирк
Like an itinerant circus
Поделиться:
18