Πρέπει

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Πρέπει
Στίχοι:
Άκης Πάνου
Μουσική:
Άκης Πάνου

Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα
Επεράσαμε ωραία λίγες ώρες μαζί
Είναι η πρώτη μας νύχτα, πρώτη και τελευταία
Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.


Ασφαλώς και το ξέρω πως δεν είμαστε ίδια
Μοναχά στα παιχνίδια είμαστε όλοι παιδιά
Και αν εσύ το ξεχάσεις η ζωή στο θυμίζει
Και πεθαίνει η αγάπη και σωπαίνει η καρδιά.


Είμαι εκείνη που είμαι και έχεις όνομα κάποιο
Σε χρυσό κόσμο σάπιο δεν χωράω να μπω
Κάνε εκείνο που πρέπει, όλα τα επιτρέπει
Το δικό σου το πρέπει ένα πρέπει θαμπό.
Следует
Слова:
Акис Пану
Музыка:
Акис Пану

Конечно же, нельзя, чтобы нас видели вместе
Мы провели приятно немного часов вместе
Это первая наша ночь, первая и последняя
Конечно же, нельзя, чтобы нас видели вместе


Конечно же, я знаю, что мы не одно и то же
Лишь в играх мы все дети
И если ты это забудешь, жизнь тебе это напомнит
И умирает любовь, и замолкает сердце


Я такая, какая я есть, и у тебя есть какое-никакое имя
В золотой гнилой мир я не вмещаюсь, чтобы войти
Делай то, что следует, все разрешает
Твое "следует", это мутное "следует".Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Must
Lyrics:
Akis Panoy
Music:
Akis Panoy

Certainly, we should not be seen together
We spent some pleasant hours together
This is our first night, the first and the last
Certainly, we should not be seen together


Certainly, I know that we are not the same
Only in the games all we are children
And if you forget this, life reminds it to you
And the love dies, and the heart keeps silent


I am the one who I am, and you have some name
In this golden rotten world I don't fit (to come in)
Do what you must do, it allows everything,
Your own "must", a hazy "must".Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Βίκυ Μοσχολιού
Вики Мосхолиу
Viky Mosxoliou

Βίντεο
Μελίνα Κανά
Мелина Кана
Melina Kana

Поделиться: