Μελίνα Κανά

Melina Kana

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Будь проклят(а)
Damn you
Август
August
Ах, Греция, я люблю тебя
Ah, Greece, I love you
Дай мне огня
Give me a light
Звезда падает, падает
A star is falling, falling
Одну песню спой мне еще
Sing me one more song
У меня есть кафе
I have a coffee-house
Потерпи немножко
Be a little bit patient
Пчелы
Bees
Надену я шелка
I will wear silks
Все воскресения мира
All the Sundays of the world
Скажи мне правды свои
Tell me your truths
Следует
Must
Останови часов стрелки
Stop the clock's hourhands
Я собрал вещи
I have gathered the belongings
Смирнские песни
Songs of Smyrna
Как сладко, когда тебя любят
How sweet is when they love you
Подул северо-западный ветер
The northwest wind blew
Поделиться: