Πρέπει

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Πρέπει
Στίχοι:
Άκης Πάνου
Μουσική:
Άκης Πάνου

Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα
Επεράσαμε ωραία λίγες ώρες μαζί
Είναι η πρώτη μας νύχτα, πρώτη και τελευταία
Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.


Ασφαλώς και το ξέρω πως δεν είμαστε ίδια
Μοναχά στα παιχνίδια είμαστε όλοι παιδιά
Και αν εσύ το ξεχάσεις η ζωή στο θυμίζει
Και πεθαίνει η αγάπη και σωπαίνει η καρδιά.


Είμαι εκείνη που είμαι και έχεις όνομα κάποιο
Σε χρυσό κόσμο σάπιο δεν χωράω να μπω
Κάνε εκείνο που πρέπει, όλα τα επιτρέπει
Το δικό σου το πρέπει ένα πρέπει θαμπό.
Следует
Слова:
Акис Пану
Музыка:
Акис Пану

Конечно же, нельзя, чтобы нас видели вместе
Мы провели приятно немного часов вместе
Это первая наша ночь, первая и последняя
Конечно же, нельзя, чтобы нас видели вместе


Конечно же, я знаю, что мы не одно и то же
Лишь в играх мы все дети
И если ты это забудешь, жизнь тебе это напомнит
И умирает любовь, и замолкает сердце


Я такая, какая я есть, и у тебя есть какое-никакое имя
В золотой гнилой мир я не вмещаюсь, чтобы войти
Делай то, что следует, все разрешает
Твое "следует", это мутное "следует".Автор перевода: Марина Боронина
Must
Lyrics:
Akis Panoy
Music:
Akis Panoy

Certainly, we should not be seen together
We spent some pleasant hours together
This is our first night, the first and the last
Certainly, we should not be seen together


Certainly, I know that we are not the same
Only in the games all we are children
And if you forget this, life reminds it to you
And the love dies, and the heart keeps silent


I am the one who I am, and you have some name
In this golden rotten world I don't fit (to come in)
Do what you must do, it allows everything,
Your own "must", a hazy "must".Автор перевода: Марина Боронина
Примечания
Вообще, вся песня о неравных классах - во втором куплете говорится, что они не одинаковы, лишь в играх все являются детьми, то есть равными; у него есть имя, но в его золотой и гнилой мир она не может войти, и в этом мире все разрешается.
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Βίκυ Μοσχολιού
Вики Мосхолиу
Viky Mosxoliou

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Μελίνα Κανά
Мелина Кана
Melina Kana

Поделиться: