Του γάμου (Σήμερα γάμος γίνεται)

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Του γάμου (Σήμερα γάμος γίνεται)
Στίχοι:
Μουσική:
Εκτελεστής:
Γιάννης Πάριος

Σήμερα γά ,
σήμερα γάμος γίνεται
σ’ ωραίο περιβόλι,
σ’ ωραίο περιβόλι

Σήμερα απο ,
σήμερα αποχωρίζεται
η μάνα από την κόρη,
η μάνα από την κόρη

Γαμπρέ τη νύ ,
γαμπρέ τη νύφη ν’ αγαπάς
Να μην την εμαλώνεις,
να μην την εμαλώνεις

Σαν το βασί ,
σαν το βασιλικό στη γη
να τηνε καμαρώνεις,
να τηνε καμαρώνεις

Σήκω περή ,
σήκω περήφανε αητέ
κι άνοιξε τα φτερά σου,
κι άνοιξε τα φτερά σου

Να πεταχτεί,
να πεταχτεί η πέρδικα
που ’χεις στην αγκαλιά σου,
που ’χεις στην αγκαλιά σου
Свадебная песня (Сегодня свадьба)
Слова:
Музыка:
Исполнитель:
Яннис Париос

Сегодня сва-,
сегодня свадьба
В красивом саду,
В красивом саду

Сегодня расста-,
Сегодня расстается
Мать с дочерью,
Мать с дочерью

Жених, нев-,
Жених, невесту люби
Ее не ругай,
Ее не ругай

Как бази-,
Как базиликом на земле
Ей любуйся,
Ей любуйся

Встань, гор-,
Встань, гордый орел
И раскрой крылья свои,
И раскрой крылья свои

Чтобы взлетела,
Чтобы взлетела куропатка,
Которая у тебя в объятье,
Которая у тебя в объятьеАвтор перевода: Марина Боронина
The wedding song (Today the wedding takes place)
Lyrics:
Music:
Performer:
Yannis Parios

Today the we-,
Today the wedding takes place
In beautiful garden
In beautiful garden

Today se,
Today separates
Mother from daughter
Mother from daughter

Bridegroom, lo-,
Bridegroom, love the bride
Don't scold her
Don't scold her

Like the basi-,
Like the basil on the earth
Admire her
Admire her

Stand up, maje-,
Stand up, majestic eagle
And open your wings
And open your wings

To fly up,
For the partridge to fly up,
Which you have in your embrace,
Which you have in your embraceАвтор перевода: Марина Боронина
Примечания
Народная и очень известная песня про свадьбу, очень. Одна из основных свадебных мелодий.
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Γιάννης Πάριος
Яннис Париос
Giannhs Parios

Поделиться:
1