Εσύ βαρέθηκες νωρίς

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Εσύ βαρέθηκες νωρίς

Θα φύγω αφού δεν έχω δυο ψυχές
ν’ αντέξω αυτά που έζησα μαζί σου
εσύ ποτέ δεν είχες ενοχές
και δεν τιμάς και την υπογραφή σου


Εσύ βαρέθηκες νωρίς
κι αν σ’ άλλους δρόμους προχωρείς
θα βρω καρδιά να σε θυμάμαι
εγώ το λόγο μου κρατώ
κι αν δε σ’ απασχολεί αυτό
δεν νιώθω τύψεις μα λυπάμαι


Θα φύγω τα χειρότερα μη δω
που θα συμβούν κι ενώπιον μαρτύρων
τι κι αν αυτά που γίνονται εδώ
τα λες ασυμφωνία χαρακτήρων
Ты утомилась рано

Я уйду, потому что у меня нет двух душ
Вынести то, что я пережил вместе с тобой
У тебя никогда не было чувства вины
И ты не уважаешь и свою подпись


Ты утомилась рано
И если по другим дорогам ты продвигаешься
Я найду сердце, чтобы тебя помнить
Я слово свое держу
И если тебя это не интересует
Я не чувствую угрызений совести, но мне жаль


Я уйду, чтобы не увидеть худшего
Что случится в присутствии свидетелей
Что с того, что то, что происходит здесь
Ты называешь несоответствием характеровАвтор перевода: Марина Боронина
You got bored early

I will leave since I don't have two souls
To endure what I have lived with you
You have never had guilt
And you don't honour your signature


You got bored early
And if you advance on other roads
I will find heart to remember you
I keep my word
And if it doesn't bother you
I don't feel remorse, but I pity


I will leave not to see the worst
What will happen in the presence of witnesses
So what, that what is happening here
You call incompatibility of charactersАвтор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dhmhtrhs Mhtropanos

Поделиться:
1