Χωρίς ψυχή

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Χωρίς ψυχή
Μουσική:
Εκτελεστής:
Βίκυ Λέανδρος

Δε σου ζήτησα μιλιά
δε σου ζήτησα καιρό
γλυκά μάτια μου μελιά
χρυσό αστέρι μου θαμπό

Δε σου ζήτησα μιλιά
δε σου ζήτησα καιρό
στη μικρή σου αγκαλιά
μια φορά μόνο να μπω


Μη μ’αφήνεις μοναχή
μεσ’την μπόρα δεν μπορώ
πώς μπορώ χωρίς ψυχή
τη ζωή να τη χαρώ


Δε μου έδωσες μιλιά
δε μου έδωσες καιρό
γλυκά μάτια μου μελιά
χρυσό αστέρι μου θαμπό


Δε μου έδωσες μιλιά
δε μου έδωσες καιρό
στη μικρή σου αγκαλιά
δε με άφησες να μπώ


Χωρίς ψυχή...
Без души
Музыка:
Исполнитель:
Вики Леандрос

Я не просила у тебя разговора
Я не просила у тебя времени
Нежные глаза мои медовые
Золотая звезда моя туманная

Я не просила у тебя разговора
Я не просила у тебя времени
В маленькое твое объятие
Один раз лишь войти


Не оставляй меня одну
В бурю я не могу
Как я могу без души
Жизни радоваться?


Ты не дал мне разговора
Ты не дал мне времени
Нежные глаза мои ясеневые
Золотая звезда моя туманная


Ты не дал мне разговора
Ты не дал мне времени
В маленькое твое объятие
Ты не разрешил мне войти


Без души...Автор перевода: Марина Боронина
Without soul
Music:
Performer:
Vicky Leandros

I didn't ask you for a talk
I didn't ask you for time
My sweet honey yellow eyes
My golden misty star

I didn't ask you for a talk
I didn't ask you for time
In your small embrace
Only once to enter


Don't leave me alone
I can't in the storm
How can i without soul
To rejoice at the life


You didn't give me a talk
You didn't give me time
My sweet honey yellow eyes
My golden misty star


You didn't give me a talk
You didn't give me time
In your small embrace
You did not allow me to enter


Without soul...Автор перевода: Марина Боронина
Примечания
Оригинал - песня итальянской исполнительницы Marisa Sannia - Casa Bianca, с которой она выступила на фестивале Сан-Ремо в 1968 году. А есть еще французский вариант песни: Dalida - La petite maison bleue
Альбомы и сборки
Песня Без души (Χωρίς ψυχή) вошла в следующие альбомы:

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Βίκυ Λέανδρος
Вики Леандрос
Viky Leandros

Поделиться:
1
1