Νίκος Ελληναίος

Nikos Ellineos

list of songs with translations, biography, discography

Music from the albums


Music for the songs
Твоя тайна
Your secret

Lyrics for the songs
Дай мне уйти
Let me go away
Ты меня не любил
You didn't love me
Я живу в твоей тени
I live in your shadow
Скажи мне правду
Tell me the truth
Новые ласточки
New swallows
Твоя тайна
Your secret
Погибшая любовь
Lost love
Без души
Without soul
Поделиться: