Δεν μ΄ αγαπούσες

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Δεν μ΄ αγαπούσες
Μουσική:
Εκτελεστής:
Βίκυ Λέανδρος

Κι αν τα μάτια μου βαθιά κοιτούσες
κι αν σε πίστευα θα σου το πω
το’ξερα αληθινά δεν μ’αγαπούσες
όμως εγώ ακόμα σ’ αγαπώ


Κι αν τα χείλη μου γλυκά φιλούσες
κι αν σε πίστευα χωρίς σκοπό
το’ξερα αληθινά δεν μ’αγαπούσες
όμως εγώ ακόμα σ’ αγαπώ


Κι αν σου έδινα ό,τι ζητούσες
κι αν σε πίστευα τι να ντραπώ
το’ξερα αληθινά δεν μ’αγαπούσες
όμως εγώ ακόμα σ’ αγαπώ


Αληθινά δεν μ’αγαπούσες
You didn't love me
Music:
Performer:
Vicky Leandros

Even if, my heart, you looked deeply
Even if I trusted you, I will tell you it:
I knew it, you didn't really love me
But I still love you


Even if you kissed my lips sweetly
Even if I trusted you without purpose
I knew it, you didn't really love me
But I still love you


Even if I was giving to you whatever you were asking for
Even if I trusted you, what to be ashamed of,
I knew it, you didn't really love me
But I still love you


You didn't really love meTranslated by Marina Boronina
Ты меня не любил
Музыка:
Исполнитель:
Вики Леандрос

Даже если, сердце мое, ты глубоко смотрел
Даже если я верила, что я тебе это скажу:
Я знала это, по-настоящему ты меня не любил
Но я все еще тебя люблю


Даже если губы мои ты сладко целовал
Даже если я тебе верила без цели
Я знала это, по-настоящему ты меня не любил
Но я все еще тебя люблю


Даже если я тебе давала все, что ты просил
Даже если я тебе верила, что мне стесняться
Я знала это, по-настоящему ты меня не любил
Но я все еще тебя люблю


По-настоящему ты меня не любилTranslated by Marina Boronina
Notes
Original is Bee Gees - Massachusetts (listen)
Albums and collections
Song You didn't love me (Δεν μ΄ αγαπούσες) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Βίκυ Λέανδρος
Вики Леандрос
Viky Leandros

Поделиться: