Δεν μ΄ αγαπούσες

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Δεν μ΄ αγαπούσες
Μουσική:
Εκτελεστής:
Βίκυ Λέανδρος

Κι αν τα μάτια μου βαθιά κοιτούσες
κι αν σε πίστευα θα σου το πω
το’ξερα αληθινά δεν μ’αγαπούσες
όμως εγώ ακόμα σ’ αγαπώ


Κι αν τα χείλη μου γλυκά φιλούσες
κι αν σε πίστευα χωρίς σκοπό
το’ξερα αληθινά δεν μ’αγαπούσες
όμως εγώ ακόμα σ’ αγαπώ


Κι αν σου έδινα ό,τι ζητούσες
κι αν σε πίστευα τι να ντραπώ
το’ξερα αληθινά δεν μ’αγαπούσες
όμως εγώ ακόμα σ’ αγαπώ


Αληθινά δεν μ’αγαπούσες
Ты меня не любил
Музыка:
Исполнитель:
Вики Леандрос

Даже если, сердце мое, ты глубоко смотрел
Даже если я верила, что я тебе это скажу:
Я знала это, по-настоящему ты меня не любил
Но я все еще тебя люблю


Даже если губы мои ты сладко целовал
Даже если я тебе верила без цели
Я знала это, по-настоящему ты меня не любил
Но я все еще тебя люблю


Даже если я тебе давала все, что ты просил
Даже если я тебе верила, что мне стесняться
Я знала это, по-настоящему ты меня не любил
Но я все еще тебя люблю


По-настоящему ты меня не любилАвтор перевода: Марина Боронина
You didn't love me
Music:
Performer:
Vicky Leandros

Even if, my heart, you looked deeply
Even if I trusted you, I will tell you it:
I knew it, you didn't really love me
But I still love you


Even if you kissed my lips sweetly
Even if I trusted you without purpose
I knew it, you didn't really love me
But I still love you


Even if I was giving to you whatever you were asking for
Even if I trusted you, what to be ashamed of,
I knew it, you didn't really love me
But I still love you


You didn't really love meАвтор перевода: Марина Боронина
Примечания
Оригинал этой песни - известная песня Bee Gees - Massachusetts (послушать)
Альбомы и сборки
Песня Ты меня не любил (Δεν μ΄ αγαπούσες) вошла в следующие альбомы:

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Βίκυ Λέανδρος
Вики Леандрос
Viky Leandros

Поделиться:
1