Χωρίς ψυχή

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Χωρίς ψυχή
Μουσική:
Εκτελεστής:
Βίκυ Λέανδρος

Δε σου ζήτησα μιλιά
δε σου ζήτησα καιρό
γλυκά μάτια μου μελιά
χρυσό αστέρι μου θαμπό

Δε σου ζήτησα μιλιά
δε σου ζήτησα καιρό
στη μικρή σου αγκαλιά
μια φορά μόνο να μπω


Μη μ’αφήνεις μοναχή
μεσ’την μπόρα δεν μπορώ
πώς μπορώ χωρίς ψυχή
τη ζωή να τη χαρώ


Δε μου έδωσες μιλιά
δε μου έδωσες καιρό
γλυκά μάτια μου μελιά
χρυσό αστέρι μου θαμπό


Δε μου έδωσες μιλιά
δε μου έδωσες καιρό
στη μικρή σου αγκαλιά
δε με άφησες να μπώ


Χωρίς ψυχή...
Without soul
Music:
Performer:
Vicky Leandros

I didn't ask you for a talk
I didn't ask you for time
My sweet honey yellow eyes
My golden misty star

I didn't ask you for a talk
I didn't ask you for time
In your small embrace
Only once to enter


Don't leave me alone
I can't in the storm
How can i without soul
To rejoice at the life


You didn't give me a talk
You didn't give me time
My sweet honey yellow eyes
My golden misty star


You didn't give me a talk
You didn't give me time
In your small embrace
You did not allow me to enter


Without soul...Translated by Marina Boronina
Без души
Музыка:
Исполнитель:
Вики Леандрос

Я не просила у тебя разговора
Я не просила у тебя времени
Нежные глаза мои медовые
Золотая звезда моя туманная

Я не просила у тебя разговора
Я не просила у тебя времени
В маленькое твое объятие
Один раз лишь войти


Не оставляй меня одну
В бурю я не могу
Как я могу без души
Жизни радоваться?


Ты не дал мне разговора
Ты не дал мне времени
Нежные глаза мои ясеневые
Золотая звезда моя туманная


Ты не дал мне разговора
Ты не дал мне времени
В маленькое твое объятие
Ты не разрешил мне войти


Без души...Translated by Marina Boronina
Notes
The original of the song is an italian song "Casa Bianca" of Marisa Sannia (San Remo 1968). There's a french version of the song: Dalida - La petite maison bleue
Albums and collections
Song Without soul (Χωρίς ψυχή) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Βίκυ Λέανδρος
Вики Леандрос
Viky Leandros

Поделиться: