Το μυστικό σου

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Το μυστικό σου

Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις
το μυστικό σου που χρόνια ζητάς
Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις
τι να 'ναι αυτό που γι αυτό ξενυχτάς
Ποιο να 'ναι αυτό το μυστικό
μήπως ζητάς ό,τι και γω


Μη μου λες σ' αγαπώ
δε με ξέρεις καλά
κι ίσως πάθεις αγόρι κακό
Να 'σαι προσεκτικό
μια γυναίκα μπορεί
να σε κάνει να κλάψεις πολύ
μ' ένα φιλί, έτσι λοιπόν...


Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις
το μυστικό σου που χρόνια ζητάς
Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις
τι να 'ναι αυτό που γι αυτό ξενυχτάς
Ποιο να 'ναι αυτό το μυστικό
μήπως ζητάς ό,τι και γω


Μη μου ζητάς να 'ρθω τη νύχτα να σε βρω
Μη μου ζητάς να πω και γω πως σ' αγαπώ
Ω ναι
Μη σκέφτεσαι αγόρι μου τόσο κουτά
Η αγάπη δεν είναι μόνο φιλιά καυτά
Μη ζητάς, μη ρωτάς
Ο χρόνος θα σου δείξει αγόρι αν μ' αγαπάς
Ο χρόνος, ο χρόνος.


Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις
το μυστικό σου που χρόνια ζητάς
Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις
τι να 'ναι αυτό που γι αυτό ξενυχτάς
Ποιο να 'ναι αυτό το μυστικό
μήπως ζητάς ό,τι και γω
Your secret

Search in your heart to find
your secret, which you are searching for years,
search in your heart to find
what is this, for which you are sleepless at night.
What is the secret,
maybe you are searching for what I also do.


Don't tell me "I love you",
You don't know me well,
And maybe, boy, you will suffer badly,
Be careful,
a woman can
Make you cry a lot
with one kiss, so our things...


Search in your heart to find
your secret, which you are searching for years,
search in your heart to find
what is this, for which you are sleepless at night.
What is the secret,
maybe you are searching for what I also do.


Don't ask me to come to find you at night,
don't ask me to tell you "I love you" too,
oh, yes,
don't think, my boy, so naively,
love is not only hot kisses
don't beg, don't ask,
time will show you, boy, if you love me,
time, time.


Search in your heart to find
your secret, which you are searching for years,
search in your heart to find
what is this, for which you are sleepless at night.
What is the secret,
maybe you are searching for what I also do.Translated by Marina Boronina
Твоя тайна

Поищи в сердце своем (чтобы найти)
Тайну твою, которую годами разыскиваешь
Поищи в сердце своем (чтобы найти)
Что это, из-за чего проводишь ночи без сна
Что это за секрет,
Может, ты ищешь все, что и я.


Не говори мне "я люблю тебя"
Ты меня не знаешь хорошо
И, может, мальчик, ты перенесешь плохое,
Будь внимательным,
Женщина может
Заставить тебя сильно плакать
Одним поцелуем, так вот...


Поищи в сердце своем (чтобы найти)
Тайну твою, которую годами разыскиваешь
Поищи в сердце своем (чтобы найти)
Что это, из-за чего проводишь ночи без сна
Что это за секрет,
Может, ты ищешь все, что и я.


Не проси меня придти ночью, чтобы застать тебя
Не проси и меня сказать, как я тебя люблю
О, да
Не думай, мой мальчик, так наивно,
Любовь – не только поцелуи жаркие
Не проси, не спрашивай
Время тебе покажет, мой мальчик, любишь ли ты меня,
Время, время.


Поищи в сердце своем (чтобы найти)
Тайну твою, которую годами разыскиваешь
Поищи в сердце своем (чтобы найти)
Что это, из-за чего проводишь ночи без сна
Что это за секрет,
Может, ты ищешь все, что и я.Translated by Marina Boronina
Notes
Greek version of a well-known song Something's Gotten Hold of My Heart.
Albums and collections
Song Your secret (Το μυστικό σου) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Βίκυ Λέανδρος
Вики Леандрос
Viky Leandros

Look video, clip and/or listen to audio
Μάρω Λύτρα
Маро Литра
Marw Lytra

Поделиться: