Κανείς

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Κανείς

Κανείς δε ζει μαζί μου
Μετράω τη δύναμη μου
Και ποια πες μου ποια σχέση
Μπορεί να με χωρέσει
Μετράω τους έρωτές μου
Και ποιος άξιζε πες μου
Με ποιον έγινα ένα
Για ποιον έχασα εμένα
Κανείς κι ήρθανε τόσοι
Κανείς δε μ’ έχει νιώσει
Εσύ ήσουν μονάχα
Αυτό που ακόμα θα `χα


Για ποιον έζησα
Για ποιον πέθανα
Για ποιον έφυγα
Για ποιον έμεινα
Για ποιον τέλειωσα
Για ποιον άρχισα
Για ποιον πρόλαβα
Για ποιον άργησα
Никто
Исполнитель:
Михалис Хатзияннис

Никто не живет со мной
Я измеряю силу свою
И какие, скажи мне, какие отношения
Могут меня вместить
Я считаю пассии свои
И кто стоил того, скажи мне
С кем я стал одним
Ради кого я потерял себя
Никто, и пришли столькие
Никто меня не почувствовал
Ты была лишь
Тем, что пусть бы у меня было


Для кого я прожил?
Для кого умер?
Для кого ушел?
Для кого остался?
Для кого закончил?
Для кого начал?
Для кого успел?
Для кого опоздал?Автор перевода: Марина Боронина
Nobody

Nobody lives with me
I measure my strength
And what, tell me, what relationship
Can fit me
I count my loves
And who deserved, tell me
With whom became one
For whom I lost myself
Nobody and they came so many
Nobody has ever felt me
Only you were the only (thing)
That I would still have


For whom have I lived
For whom have I died
For whom have I gone away
For whom have I stayed
For whom have I finished
For whom have I begun
For whom have I been in time
For whom have I been lateАвтор перевода: Марина Боронина
Альбомы и сборки
Песня Никто (Κανείς) вошла в следующие альбомы:

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Μιχάλης Χατζηγιάννης
Михалис Хатзияннис
Mixalhs Xatzhgiannhs

Поделиться:
2
1