Θα σ' αγαπώ

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Θα σ' αγαπώ
Εκτελεστής:
Δήμητρα Γαλάνη

Ώσπου η γη να μη γυρίζει πια
Ώσπου το φως να γίνει σκοτεινιά
Ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβηστεί
Ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί
Θα σ' αγαπώ


Ώσπου στα μάτια σου να δω φωτιές
Ώσπου κι εσύ σαν κεραυνός θα καις
Ώσπου να πάψει η ανατολή
Θα σ' αγαπώ και πάλι πιο πολύ
Θα σ' αγαπώ


Θα σ' αγαπώ όσο κανείς δεν αγαπάει
Θα σ' αγαπώ
Με μιαν αγάπη που ο νους σου δεν χωράει
Θα σ' αγαπώ


Πέρα από κει που φτάνει η αντοχή
Θα σ' αγαπώ και πάλι πιο πολύ
Μέχρι το θάνατο και πιο μακριά
Μέχρι να πεις πεθαίνω τώρα πια
Θα σ' αγαπώ
Я буду тебя любить
Исполнитель:
Димитра Галани

До тех пор, пока земля не перестанет вертеться,
Пока свет не станет темнотой,
Пока самое солнце не погаснет,
Пока время не забудется,
Я буду тебя любить.


Пока в глазах твоих не увижу огоньки,
Пока и ты как молния не будешь гореть,
Пока не остановится восход,
Я буду тебя любить, и снова еще больше,
Я буду тебя любить.


Я буду тебя любить, как никто не любит
Я буду тебя любить,
Любовью, которую ум твой не вмещает
Я буду тебя любить.


Еще дальше, чем хватает выносливости,
Я буду тебя любить, и снова еще больше,
До смерти, и еще дальше,
Пока не скажешь, умираю сейчас уже,
Я буду тебя любить.Автор перевода: Марина Боронина
I will love you
Performer:
Dimitra Galani

I will love you until the Earth doesn't rotate anymore
Until the light becomes darkness
Until this sun distinguishes either
Until the time is already forgotten
I will love you


Until I see fires in your eyes
Until you too will be burning like a lightning
Until the sunrise stops
I will love you, and more again
I will love you


I will love you like noone loves
I will love you
With a love your mind can not accomodate
I will love you


Farther than there, where the endurance is enough
I will love you, and more again
Up to the death and further
Before you say "I'm dying now"
I will love youАвтор перевода: Марина Боронина
Альбомы и сборки
Песня Я буду тебя любить (Θα σ' αγαπώ) вошла в следующие альбомы:

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Δήμητρα Γαλάνη
Димитра Галани
Dhmhtra Galanh

Поделиться:
2