Ρένα Μόρφη (Σούλη Ανατολή)


Rena Morfi (Souli Anatoli)

list of songs with translations, biography, discographySongs
Я заснул
I fell asleep
Звезда падает, падает
A star is falling, falling
Я поднимусь, чтобы тебя найти
I will rise up to find you
Когда я тебе танцую
When I am dancing for you